Sutikimas

Pateikdami užsakymus jūs sutinkate, kad jūsų Asmens duomenys būtų naudojami siekiant įvykdyti jūsų užsakymus.

Mes renkame duomenis apie savo klientus naudodamiesi:

Kai perkate mūsų prekes ar gaunate paslaugas;

Jums pateikus duomenis apie save internetu ar kitu būdu.

Duomenys, kurie gali būti renkami paslaugų teikimo tikslais:

Vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris;

Nemokamų ir mokamų elektroninių leidinių prenumeratos tikslu – vardas, pavardė, el. pašto adresas (jei duodate sutikimą).

Mes naudojame jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

Tvarkydami užsakymus, registraciją, užklausas;

Siųsdami jums informaciją apie mūsų teikiamas prekes ir paslaugas (jeigu davėte sutikimą gauti tokią informaciją).

Įsipareigojame niekada neperduoti jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

Teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes:

Taikysimės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tarp jų ir BDAR, reikalavimų;

Tvarkysime Jūsų asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;

Laikysime juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi.